દર્દ ને ઘરેણાં જેમ સંઘરી રાખજો.. એને જીંદગી નો શો રૂમ બનાવી ખૂલ્લૂં ના મૂકશો.. કેમકે શો રૂમ માં ખરીદવા ઓછા ને જોઈ ને રાજી થવા વાળા વધૂ મળે છે..

*शरीर सुंदर हो या ना हो....*
*पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए..,*
*क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं...*
*पर शब्दों को नहीं भूलते...!!*

???
*सुप्रभात*

Read More

*कौन कहता है कि हमेशा "दूरियां""किलोमीटरो" में नापी जाती हैं,*
*कभी स्वयं से मिलने में भी"जिंदगी" गुज़र जाती है”*

*???Suprabhat???*

Read More

*जिस घर मे भाईयो में प्रेम और बड़ो का आदर सम्मान होता है - वही ईश्वर का निवास होता है।*

*प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई*
*और सम्पत्ति बांटी तो महाभारत।??⚜??*

*इन्सान का पतन उस समय*
*शुरू हो जाता है*
*जब*
*अपनाें काे गिरानें की*
*सलाह गैराे से लेना शुरू*
*कर देता है*

?? *सुप्रभात*??

Read More

**जीवन बहुत छोटा है, उसे* *जियो* .
*प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो.*
*क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो.*
*भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो.*
*स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो.*
*अगर आपके पास मन की*
*शांति है तो.....*
*_समझ लेना आपसे अधिक**_
**भाग्यशाली कोई नहीं * *है.!* !

*।।जय गुरुदेव।।*

Read More