નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ યાયાવર કલાર છે, જૂનાગઢનો રહેવાસી છું. વાંચન અને લેખનનો શોખ છે. લેખનમાં હાસ્યરસ એ મારો ગમતો વિષય છે. એ ઉપરાંત ટૂંકી વાર્તાઓ, લધુકથાઓ , નોવેલ વગેરે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આશા છે કે આ મારો પ્રયત્ન આપને ગમશે ...

  • 969
  • (43)
  • 1.3k
  • (20)
  • 770
  • (28)
  • 1.5k
  • (64)
  • 1.4k
  • 2.3k
  • 1.8k
  • (19)
  • 1.7k
  • (36)
  • 1.7k
  • (46)
  • 2.1k