નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ યાયાવર કલાર છે, જૂનાગઢનો રહેવાસી છું. વાંચન અને લેખનનો શોખ છે. લેખનમાં હાસ્યરસ એ મારો ગમતો વિષય છે. એ ઉપરાંત ટૂંકી વાર્તાઓ, લધુકથાઓ , નોવેલ વગેરે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આશા છે કે આ મારો પ્રયત્ન આપને ગમશે ...

  • (10)
  • 270
  • (42)
  • 520
  • (20)
  • 227
  • (28)
  • 690
  • (63)
  • 686
  • (8)
  • 556
  • (7)
  • 701
  • (19)
  • 1k
  • (36)
  • 1.1k
  • (46)
  • 1.3k