પ્રોફાઈલ જોઈને ના જાવ.વાર્તાઓ વાંચો ,ગમે તો ફોલો કરતા જાવ ,જેમ લખવાનો શોખ છે એમ ગાવાનો પણ શોખ છે. કોશિશ કરું છું મારું બેસ્ટ આપવાનું.આપ વાંચીને તમારા પ્રતિભાવ અને સૂચન આપશો તો મને ગમશે. વાર્તાઓ મને ખૂબ ગમે છે.સાથે ગીત ,ગઝલ અને શાયરી પણ લખું છું.

  • (60)
  • 1.1k
  • (58)
  • 1.3k
  • (65)
  • 1.3k
  • (63)
  • 1.7k
  • (48)
  • 1.2k
  • (31)
  • 1.1k
  • (24)
  • 824
  • (19)
  • 746
  • (28)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1.2k