• કાજલ ઓઝા વૈધ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • GLASS HALF FULL | SHORT FILM

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • Soul of India | Proud to be an Indian

 • Abhinay | Short Film

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • Respect Her Expertise (Every GIRL MUST WATCH)

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • हर चुनौती का साहस से किया सामना | Rupinder Kaur

 • ESCAPE | No Budget Films

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • हालातों से लड़ो, Success की ओर बढ़ो