• સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • बाय बाय... | सआदत हसन मंटो

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • बचनी | सआदत हसन मंटो

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ