સંજય દવે આઝાદ

જે સુખમાં સાથ આપે એ માત્ર સબંધ હોય છે
પરંતુ
દુઃખમાં જે સાથ આપે એ "દ્વારકાધીશ" હોય છે...!!
#કૃષ્ણ_પ્રેમ
🙏🏻🙏🏻 #જય_દ્વારકાધીશ 🙏🏻🙏🏻

Read More

ઈશ્વર સાથે કદી સંબંધ બગાડવાનો નય,
ભિક્ષુક થઈ આવે દ્વારે તો ભગાડવાનો નય,

તમને દીધું અઢળક કુદરતે અને તમે દીધું,
ગરીબને પડીકું દઈ ઢોલ વગાડવાનો નય,

#જય_દ્વારકાધીશ

Read More

ધર્મ અને કર્મ તો અમને કાળિયો ઠાકર
શીખવાડે વાલા....
અમને કોઇનો ડર નથી કેમ કે સરકાર અમારે
દ્વારકા લાગે...
🙏🏻🙏🏻❕#જય_દ્વારકાધીશ ❕🙏🏻🙏🏻

Read More

વટ, અકકડ અને અભિમાન
એક માનસિક બિમારી છે..
તેનો ઈલાજ
માત્ર સમય કે કુદરતની ઠોકર જ છે...
જય_દ્વારિકાધીશ 🙏

"નિસરણી સમજીને ચઢતાં રહ્યા આ જીંદગીને,
થાકી ગયા ને આડી કરી તો નનામી થઈ ગઈ..."
#જય_દ્વારકાધીશ

મારા કપડાં જોઈ
મારું મુલ્યાંકન ન કરો,
ચોર્યાસી લાખ કપડાં બદલ્યા
ત્યારે આ કપડાં નશીબ થયા છે ....
#જય_દ્વારકાધીશ

Read More

*"જીવ" બચાવવા માટે થઈને લોકોએ*
*એકબીજાને "અડવાનું" છોડી દીધું છે*
*બસ આવી જ રીતે "સંબંધો" બચાવવા*
*એકબીજાને "નડવાનું" છોડી દેવુ જોઇએ*
#જય_દ્વારકાધીશ

Read More

અભિમાન હતું... જિંદગી જીતી જઈશું,
ખબર ન પડી... કયારે રાખ થઈ ગયા...

અભિમાન હતું..કે કિંમત હશે જ...
ખબર ન પડી... ક્યારે કોડીના થયા...

સોમનાથની ભવ્યતા ત્યજીને...
શિવે પણ અયોધ્યાની વાટ પકડી છે....!

પોતાના ઈષ્ટદેવને નિહાળવા....
મહાદેવે "ત્રીજી" આંખ ખોલી છે.....!!🙏🚩

#જય_શ્રી_રામ 🙏
#જય_ દ્વારકાધીશ

Read More