ધબકાર...

ધબકાર... Matrubharti Verified

@rohit123

(3.2k)

Ahmedabad

71

78.8k

210.1k

About You

अहं ब्रह्मास्मि...

તારું
મારામાં આવી
સમાઈ જવું
બસ
એ એહસાસ માટે
એક એક દિવસ
હું
મને
સાચવી રહ્યો છું.

-ધબકાર...

બેશર્મ બની
હું જ કહેતો ફરું છું
ખોળામાં સુવડાવી
વહાલ કરી
તારો કરી લે...
બસ આ જ વાત,
આખી રાત,
રાહમાં
આંસુ અનરાધાર...

-ધબકાર...

Read More

કહેવું સરળ છે
પામવા કરતાં
નિભાવવું
એ પ્રેમ છે...
પણ શું...
પ્રેમ સાચેજ
આટલો સરળ છે?

-ધબકાર...

ખોટું તો નહોતું જ
એનું એના અહેસાસ માં રહેવું
મારું એના શ્વાસમાં.

-ધબકાર...

ભીંજાઈ ને સુકાઈ ગયા, એય લાગણીઓની જેમ!
નખશિશ જાણતી એણે, તોય પૂછ્યું આવું થયું કેમ!

-ધબકાર...

મૌન થઇ રહ્યો છું એના શ્વાસમાં ભળ્યા વિના!
લાગણી, વહાલ, પ્રેમની એ હૂંફ મેળવ્યા વિના!

-ધબકાર...

દરેક પળમાં મને ઝંખતી એવો ઝણકાર છે!
પાયલમાં એના સજાવી રાખ્યો રણકાર છે.

-ધબકાર...

કાફી છે બસ એમને યાદ છું હું!
શ્વાસ નથી તોય કહે પાસ છું હું!
તૂટી ને દુર થાય કે થાય ખુશીમાં એમની,
ભલેને જે હોય, એમની આસપાસ છું હું.

-ધબકાર...

Read More

જો ને લાગણીના સંબંધો પણ હદ કરે છે!
વહાલ વરસાવી, પ્રેમ મને અનહદ કરે છે.

-ધબકાર...

નસીબ નથી તોય અઢળક મહેનત કરે હું જાઉં છું,
કામ કરતો જાઉં, નસીબ ખુલતું જાય, એ વિચારે!

-ધબકાર...