લખવું એ મને વારસા માં મળેલું છે...પણ હજુ તો મારી શરૂઆત છે...

सफर की शाम हो गई पता ही नही चला
कभी हसी कभी गम पता ही नहीं चला
समय का इस तरह से चलना....
जिंदगी की रफ्तार तेय करता है कि अभी भी समय है थोड़ा संभल जा....जितना उड़ रहा है उतना चलना भी सीख ले.....क्योंकि.....
हवा रुक जाएगी तो उड़ना बंध हो सकता है!!!!!
लेकिन जमी पर चलोगे तो पैर तेरे ही होंगे तु चाहे वो कर सकेगा....

Read More

अपनी नजर से देखो दुनिया
दूसरों की नजर से क्या देखना
क्योंकि....जो नजर अपनी है वो
दूसरों की कहा ?????
जैसी नजर वैसी दुनिया
जैसी सोच वैसी दुनिया
जैसी हमारी बाते वैसी दुनिया
फिर क्यूं खुद की नजर से ना देखे
हमारी नजरिया अलग ही सही मगर
जरा हट के तो है....क्या कहना दोस्तो ?

Read More

તું વ્હાલ નો દરિયો છે...
તું મને બોલતી કરવાની ક્ષમતા નો અખૂટ દરિયો છે...કારણકે....
હૃદય થકી આવિષ્કાર થતા વિચારો ને લયબદ્ધ ગોઠવી ને બહાર લાવવા તારી જોડે જ હું હૂંફ અનુભવું છુ...
મારી માં જ્યારે નથી મારી પાસે ત્યારે
દૂર વિદેશી જમીન પર મારી ગુજરાતી માતૃભાષા જ મને "હાશ" નામ નો હાશકારો આપે છે...
લેખક મિત્રો,માતૃભાષા દિન ની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા 🌹🙏

Read More

वो जो अपना लगता है वो सपना है ओर
वो जो सपना लगता है वो वास्तविकता बने के सामने है....
मगर सपना ओर अपना साथ में लगता है वो मेरे मन की ऊलजने है जो कभी खतम ही नही होती....
इसीलिए जो समय पे जो मिलता है उसका स्वीकार करो....उल्जने अपने आप खतम हो जाएगी....

Read More

તું બપોર ની હોય કે રાત ની બડી લાજવાબ હોય છે....
તારા સાનિધ્ય થી તન મન થાય છે પ્રફુલ્લિત....
ઓ ઊંઘ તું ક્યાં જુએ છે ? તારી વાત કરું છું....
તું એક તારા માન અનેક...જતી રહેજે સૌવ ની પાસે....
તને પામવા થી ખુશ રહે છે બધા...
ઓ ઊંઘ તું છે બડી અનમોલ....

Read More

आज तो लगता है जिंदगी खुशनुमा हो गई....
आई बहार खिली खिली सी जैसे पानखर में वसंत खिल उठी.....
पनघट में पनिहारी आई जैसे पानी की हेल लेके....
पर उसमें से छलक रही है खुशियां....
लगता है प्यार अभी खतम नही हुआ
दुनिया से....ओये दिल....
बटोर ले जी चाहे इतना कोन जाने कल ऐसे लोग मिले ना मिले....

Read More

क्या जरूरी है ऐसे खुद से खफा रहना ?
क्या बात हो गई ?
जो ऐसे गुमसुम से रहते हो....
तु खुद से खफा इसीलिए है की तेरे से मंजिल दूर चलती है....
लेकिन तु खुद अपना आयना बनके देख की कहा गलत हो रहा है....
पहेचान अपनी गलतियां....
ओर फिर जहां जरूरत है वहां ठीक कर
पर ऐसे खुद से खफा तो मत रहो.....

Read More

સહુ ને ગમતા કરવા તે સ્વભાવ છે... શોખ છે મારો વાંચન....
તેમાં થી મળતી પ્રેરણા પગદંડી છે...
બોલો કોના વિષે લખું હું ....
સહુ લેખક પ્રેરણાસ્ત્રોત છે ....

Read More