પ્રવિણ આહિર

કોરી ધરા જેવી હું અને પ્રેમનું વાદળ☁️ તું,

વરસે ચોમાસા⛈️ જેમ તું... તો ખીલી ઉઠું હું.

તમે ઝૂલ્ફોને લહેરાવીને આમને તાનમાં રાખ્યા,
તમારો એટલો આભાર, આમને ભાનમાં રાખ્યા!
તમારા હોઠ જોવા 'તા, તમે તો માસ્ક પહેર્યું છે,
તમે તો ચીન બોલાવી અને વુહાનમાં રાખ્યા

#નિનાદ_અધ્યારુ

Read More

પપ્પા એક એવું સામ્રાજ્ય છે,
જેમાં દીકરીઓ રાજ કરે છે.

વરસવું ઓછું ને ઉકળાટ ઝાઝો આપે છે,
આ મોસમને પણ કોઈકનો અભાવ લાગે છે!

પ્રેમ કરું છું, હું તને પ્રેમ કરું છું,
જાણું નહીં કે કેટલો ને કેમ કરું છું.

વધતો રહે છે, સહેજ પણ ઘટતો નથી કદી
છલકાતો જાય છે, હું જેમ જેમ કરું છું.

દિવસો વીતી રહે છે તને જોઈ જોઈને,
રાતો પસાર હું જેમ-તેમ કરું છું

Read More

ઝૂલતા તોરણ પેઠે તારા હોઠ જ્યારે ફરફરે છે
એ જોઈને ચુમવાની ઈચ્છા પછી સળવળે છે

मोहब्बत तब मुकम्मल होती हैं ,जब खुदा राजी हो

हुस्न ---हलिमा जैसा ओर--- ईमान मे गाजी

“I would want to believeThat
I’m still kissed and cuddled
In your dreams.”

”Now I love getting caught
at sunset with you

Like making love at midnight
in the dunes of the cape

The curve of your face
lovely lady as we kiss

And the feel of the ocean
and the taste of your skin

You’re the lady I’ve looked for
come now let’s escape.”

Read More

સ્ત્રી એટલે ...
જિંદગીનાં રંગમંચ પર રિહર્સલ વગર દરેક ભૂમિકા સફળતા પૂર્વક નિભાવતુ ઇશ્વરનું અદ્ભુત સર્જન

Read More