પ્રવિણ આહિર

शुक्रगुजार हे हम तेरे जो तुम्ने हम पे उपकार कीया,
मुज जैसे ना चीज को
इतना तुम्ने प्यार दीया.

મોબાઈલ છે પાસે છતાં મારી સાથે વાત તમે કરતા નથી,
ને પ્રેમ કરો છો મુજને છતાં કહો કે પ્રેમ અમે કરતા નથી.

પલ પલ તને અને તારી વાતોને હું બોવ જ miss કરું છું.તને શું ખબર તારી ખુશી માટે હું રોજ કેટલી wish કરું છું.?

दिल में ख़ुशी हो तो झलक ही जाती है...
मुस्कुराहटें वजह की मोहताज नहीं होती !

બુદ્ધિ વગર નું બળ નકામું છે,
એમ
દિકરી વગર નું ઘર નકામું છે.
#અજ્ઞાત

?હું કેવો છું
એ તમે નક્કી કરી લીધું.
એ પછી,
તમે કેવા છો...
એ નક્કી કરવાની મારે જરૂરત જ ન રહી..!!

તું સાડી ને નાનકડી બિંદી સાથે આવે છે,
આ સાદગી મન માં વીજળી ચમકાવે છે.

दे रहा है दिसंबर अपने आने की दस्तक..
.
सर्द हवा मौशम में नमी बचोगे भी अब कब तक..!!

ઘણો શોખ હતો લોકો ને ખુશ રાખવાનો,
ભાન ત્યારે થયું જ્યારે મારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ સાથે ન હતું.

છૂટી લટ ,ગુલાબી ચહેરો,આંખમાં શરમ,
છબીમાં યે તું કેવી શરમાયા કરે?? ?