સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

હું લખું છું...

epost thumb

સાત જન્મ sat janam | poetry by - Nikunj Kukadiya (samarpan)

epost thumb

નવરા બેઠા બેઠા શાને તું કોઈકની ઠેકડી કર્યા કરે છે,
કંઈક નવું કરવાનું વિચાર,
કોઈક ને મદદરૂપ થવાનું વિચાર,
અરે મારા મન તું તારું તો કંઈક વિચાર...
_સમર્પણ

#ઘોષણા

Read More

કામ કરતા રહેવું જરૂરી છે,
જે દિવસથી નવરા બેસી રહ્યા
એ દિવસથી આ દુનિયામાં કોઈને પણ,
તમારી કે તમારા સાથ ની જરૂર નહીં પડે.
_samarpan

#કામ

Read More

રાતોની ઊંઘ હવે લાવવી નથી પડતી, આવી જાય છે જાતે જ,
કામમાં મન લગાવવું નથી લાડતું, લાગી જાય છે જાતે જ,
વાત કરવા સમય કાઢવો નથી પડતો, નીકળી જાય છે જાતે જ,
હવે આદત પાડવી નથી પડતી, પડી જાય છે જાતે જ,
જિંદગી હવે ચલાવવી નથી પડતી, ચાલતી જાય છે જાતે જ...
-સમર્પણ


#અંતર

Read More

"હર દોસ્ત દોસ્ત રહે, યે જરૂરી તો નહીં,
હર રિશ્તેકા અંત હૅપ્પી હો,યે જરૂરી તો નહીં,
યે જિંદગી હૈ ફિલ્મ તો હૈ નહીં,
તો ઠીક હૈ ના યાર આગે ચલતે હૈ,
ઓર ખુદ કો સંભાલ લેતે હૈ,ખુદ કે લિયે."
_samarpan

Read More

આ દુનિયાનો નિયમ છે સાહેબ,
હા માં હા કરીયે તો સારા-સંસ્કારી અને જો,
જરાક વિરોધ દર્શાવીએ તો સમાજ બહારના,નાસ્તિક,અધર્મી...
_samarpan
https://www.instagram.com/p/B8rUb-GhaTu/?igshid=t5sy6qqqink1

Read More

અસ્તિત્વ પાર ઘણા ઉઝરડા થાય છે ત્યારે
એક માણસ સમજદાર થાય છે...