દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું.

ગધેડાએ વાઘને કહ્યું ,' ઘાસ પીળું હોય છે .'

વાઘે કહ્યું , ' નહિ ઘાસ તો લીલું હોય છે .'

પછી તો પૂછવું શું , બંને વચ્ચે ચર્ચા જામી પડી . બંને પોત પોતાની વાતે મક્કમ રહ્યા . આ વિવાદના અંત માટે બંને વનરાજ સિંહ પાસે ગયા .

પ્રાણીદરબારમાં સર્વની મધ્યે રાજા તરીકે સિંહાસને સિંહ આરૂઢ હતા .

વાઘ કઈ કહે એ પહેલા તો ગધેડાએ કહેવાનું શરૂ કરી દીધું .

' બોલો ! વનરાજ ઘાસ પીળું હોય છે ને ? '

સિંહે કહ્યું , ' હા ! ઘાસ પીળું હોય છે .'

ગધેડો , ' આ વાઘ માનતો જ નથી . મને હેરાન કરે છે . એને યોગ્ય સજા થવી જોઈએ .'

રાજાએ ઘોષણા કરી , ' વાઘને એક વર્ષ માટે જેલ થશે . '

મહારાજનો ચુકાદો સાંભળી ગધેડો આનંદમાં આવી નાચતો કૂદતો જંગલમાં ચાલ્યો . રસ્તે જે મળ્યા તેને કહેતો ગયો કે વાઘને એક વર્ષની સજા થઈ છે . '

જે કોઈ સાંભળતું તે નવાઈ પામતું . એક ગધેડાએ એવું તે શું કર્યું કે વાઘને જેલની સજા થઈ .

વાઘે વનરાજ સમીપે જઈ પૂછ્યું , ' કેમ મહારાજા ! ઘાસ તો લીલું હોય છે ને ? '

મહારાજાએ કહ્યું , ' હા ! ઘાસ તો લીલું હોય છે . '

વાઘે કહ્યું , ' .... તો પછી મને જેલની સજા શા માટે ? '

સિંહે કહ્યું , ' તમને એટલા માટે સજા નથી આપી કે ઘાસ પીળું હોય છે
કે લીલું . તમને એટલા માટે સજા આપી છે કે ગધેડા જેવા મૂર્ખ સાથે
તમારા જેવા બહાદૂર અને ઉચ્ચ કોટિના પ્રાણી એ વિવાદ કર્યો અને અહીં સુધી નિર્ણય કરાવવા આવી
પહોચ્યા .

શીખવાનું શુ......👇
કે જીવન માં મૂરખ લોકો અને પોતાની જાતને બહુ હોશિયાર સમજતા હોઈ એવાની સાથે મગજ મારી મા પડવું નહીં.

કારણ કે એમાં કિંમત આપડી થાય મૂરખ ની નહીં.

Read More

"ગમી જવું સહેલું છે પણ કાયમ ગમતા રહેવું અઘરું છે"
#આડુઅવળું

" મનની વાત કરવી
અને
કોઈનું મન રાખવા વાત કરવી
ઘણો તફાવત છે એમાં..!! "
#ઝેન

જે લોકો વરસના વચલા દિવસે જ એક મેસેજ કરતા હોય,......

તેમણે આજે મેસેજ કરી લેવો..

કારણ કે, આજે વરસનો વચલો દિવસ છે..

182 દિવસ પૂરા થઇ ગયા અને 182 દિવસ આજ પછી બાકી છે !!!!
😂😂😂😂😂

Read More

જુવાનીના જોર માં કરેલ ભૂલ ના કારણે
મનની શાંતિ માટે ભૂલને ભૂલતા શીખવું જ પડે ,
પછી ભલે એ આપણી હોય કે પછી કોઈ બીજાની..!!
#જુવાન

Read More

એક ડૉક્ટર મારાં શરીર ને સ્પર્શી ને કહ્યું ,
કેવી ગજબ લાશ છે શ્વાસ પણ લઈ શકે છે...!!

" તારી નાવ નો મુસાફર છું
એ "જિંદગી"
તું જ્યાં કહીશ
વાયદો છે હું ઉતરી જઈશ..!!"

#ઈચ્છાનુવર્તી

" 'આવો' , 'આવ' અને 'આવી જા ને' !
આ ત્રણ શબ્દોનો ભેદ સમજાય એ લાગણી."

હ્રદય એમ ઓછું બળે એ ઘણું છે,
વસે આંસુ આંખો તળે; એ ઘણું છે.
સ્વજન શોધવાનાં પ્રયત્નો જ ખોટાં,
બધાં માત્ર ખુદને છળે એ ઘણું છે.
બને તો અકારણ દુઆ પણ ન માંગો,
મહેનત મુજબ જે મળે; એ ઘણું છે.
ભલે જીભ બોલે નહીં સત્ય દોસ્તો,
ફકત જૂઠ અટકે ગળે; એ ઘણું છે.
તું,રસ્તા ફરે એમ શાને વિચારે?
જરૂરી સ્થળે; પગ વળે એ ઘણું છે.
❤❤❤❤❤❤❤
#ખોટું

Read More