ઈશ્ક કા જહાં બેનામ હોતા હે, તડપાના ઈસ કા કામ હોતા હે// ખુશનસીબો કો કભી ઈશ્ક હો નહી શકતા, યે તો બદ્ નસીબો કા કામ હોતા હે////

મારી નવલકથા પ્રેમાત્મા ને લોકપ્રિય નવલકથા મા સ્થાન અપાવવા બદલ આપ સહુ વાંચક મિત્રો નો ખુબ ખુબ આભાર. . 👍👍👍👍👍👍

Read More