વિશ્વાસને ક્યારેય સાબિત કરવાની જરૂર નથી પડતી, અને જો સાબિત કરવો જ પડે તો એ વિશ્વાસ નહિ શંકા છે.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More

હાઈકુ

આંગણું ખીલ્યું
પાયલ રણકારે,
જનિ દીકરી.
© મનીષ ચુડાસમા

આ "મન" ને વળી ક્યાં બંધનમાં બંધાવું ગમે ? "મનીષ",
જોને પાંખો ફેલાવી જીંદગીનાં ખુલ્લા આકાશને કેવું માણે.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More

"દુઃખ" એ જીવનનાં ઘડતરનો સૌથી મહત્વનો પાયો છે.
- મનીષ ચુડાસમા

આપણી પ્રિય વ્યક્તિના ગુસ્સા પાછળ પણ પ્રેમ છૂપાયેલો હોય છે પણ આપણે એ વ્યક્તિના પ્રેમને સમજ્યા વગર જ આપણે એને હંમેશા માટે તરછોડી દઈએ છીએ અને તરછોડાયેલી વ્યક્તિ શૂન્યમનસ્ક થઇ જાય છે, અને જ્યારે એનો પ્રેમ સમજાય છે ત્યારે ઘણું મોડુ થઈ ગયુ હોય છે.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More

જેવી રીતે વ્યક્તિને ભોજન, હવા, પાણી અને શ્વાસની જરૂર પડે છે, તેવી જ રીતે વ્યક્તિને પ્રેમ, લાગણી અને કોઈની હુંફની જરૂર હોય છે.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More

મનથી હિમ્મત હારી ગયેલો પુરુષ સતત એક સ્ત્રીનો સાથ ઝંખતો હોય છે, અને સ્ત્રીના સાથથી બેઠા થયેલા પુરુષને દુનિયાની કોઈ તાકાત આગળ વધતા નથી રોકી શકતી.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'નવી જીંદગી' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19870562/navi-jindagi

આ શબ્દો છે,
તારેય છે
મારેય છે
© મનીષ ચુડાસમા

દુઃખી થવાનું એક કારણ એ પણ છે કે આપડે આપડી લાગણીઓને ખોટા વ્યક્તિ પ્રત્યે આંખો બંધ રાખીને વહેતા ધોધની માફક વહી જવા દઈએ છીએ.
- મનીષ ચુડાસમા

Read More