Hey, I am on Matrubharti!

my city surat

epost thumb

??????????????

epost thumb

??‍♂યાદો નુ બંધન તોડવુ , અટલુ આસાન નથી હોતુ , અમુક લોકો હદય માં વસતા હોય છે લોહી ની જેમ . .?

mom I love you

epost thumb

tu Kali ne Kalyani re maa

epost thumb