સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

જીતવા નીકળ્યા તમારું દિલ,
ને ખુદને જ અમે હારી ગયા,
તો તમે જ હવે ચોખ્ખું કહો,
આમા નફો કે થયું નુકસાન.
#નુકસાન

Read More

રહો સાવધાન પોતીકાથી દિલમાં શૂળ ભોંકનાર ક્યારે કોઈ અજાણ નથી હોતા
#સાવધાની

અેક સુંદર મજાની ગજલ લખી દઉ, કોઈ મુંજવતી પઝલ લખી દઉ, કે તારી યાદમાં ખુદને ઘાયલ લખી દઉ

નિષ્ફળતા છતાં પ્રયત્નો અે બીજું કાંઈ નહિ,
પરંતુ આવનારી સફળતાનો જ છે સામાન
#સામાન

દરેક ગુનાહમાં ગુનેહગારને કંઈક તો સજા થાય છે,
વિશ્વાસ તોડનારનું કેમ બધું ભીનું સંકેલાય જાય છે!!
#ભીનું

આપું તને અમી છાંટણાની સોગાદ, બની અનરાધાર વરસાદ,
પણ હે ધરા તેને જિલવા માટે તારી પાસે છે કેવી લાયકાત?
#લાયક

Read More

પહેલા ભીંજાયા ઝડપથી ને પછી કોરા રહી ગયા,
શ્યામ સ્વરૂપા વાદળ થોડા વરસ્યા ને વહી ગયા.
#ઝડપી

શાંત અેવા આકાશમાં કોઈ વાદળ બનાવી ગયું,
થઈ ટાઢક જાણે મારું સ્વજન જ આવી ગયું.
#શાંત

જાણવા જોગ સવાલો ના પુછતા,
પુછો તો કોઈના હાલ-ચાલ પુછજો,
કેવું ચાલે છે કામકાજ એમ નહિ,
કેમ છો? કહી આંસુ તેના લુછજો.


#પુછવું

Read More

જેનો અનુભવ થતા કોઈના મુખમાંથી વાહને બદલે, કોઈના હદયમાં થી આહ (દુઃખ) નીકળી જાય તેનું નામ કલા
#કલા