હતા મ્હેતો અને મીરાં, ખરા ઈલ્મી ખરા શૂરા હમારા કાફલામાં એ મુસાફર બે હતાં પૂરા.

સ્ત્રી...

નથી તે વિરોધ કરતી
નથી તે સામનો કરતી
નથી તે સ્વીકારી શકતી
નથી તે માંગી શકતી
નથી તે છીનવી શકતી
નથી તે બતાવી શકતી
નથી તે પાછી ફરી શકતી
નથી તે સમજાવી શકતી
નથી તે પહેરી શકતી
નથી તે ફરી શકતી
નથી તે સાંભળી શકતી
નથી તે બોલી શકતી
તે કંઈ જ કરી શકતી નથી.
સ્ત્રી દુખી છે તેમાં શું ફક્ત અને ફક્ત વાંક તેનો જ છે ??

પોતાનાં સપનાઓની ચટણી બનાવી
સૌનાં જીવનમાં સ્વાદ ભરે છે.
સૌની ફરમાઈશ પૂરી કરતાં કરતાં
તેની ઈચ્છા ક્યાં દફનાવી
કોઈને ખબર નથી,
કોઈ જાણવા ઈચ્છતું પણ નથી,
અનેક ઈચ્છાઓ ડૂસકા ભરી શાંત થઈ જાય છે,
કોમામાં સરી પડે છે,
જીવે છે પણ કોઈ હલન ચલન નથી,
નિ:શબ્દ બની અસ્તિત્વ શોધે છે,
ફરી રાતના ગુમનામ અંધારે.
ફરજ સમજી ઈચ્છા વગર થતી ક્રિયા,
અરમાનો રગદોડાયને થાકી સૂઈ જાય છે,
પ્રસંગોપાત મળેલી ચીજો
અહેસાનનો અહેસાસ કરાવી જાય,
લાગણીઓ સજ્જળ જડ બને,
કટુવચનો, સમાજનાં બંધનો, શંકા-કુશંકા, અપમાન, હૂંફનો અભાવ...
કેટલું સહેતી નારી!
સામે ઉતર આપે તો,
અસંસ્કારી જાહેર કરાય...
પછી....
.............

"માત્ર પ્રેમ કરવાથી'જ સ્ત્રી સમજાતી નથી...
જીવવું પડે છે એની સાથે.."

Read More

માણો તો હું મોજ છું હું !
પણ ઘટતી જાઉં રોજ છું હું !!

ક્યારેક દુઃખ નો ધોધ છું હું !
તો ક્યારેક સુખની ખોજ છું હું !!

ભરી લ્યો તો હું શ્વાસ છું હું !
રાખી લ્યો તો વિશ્વાસ છું હું !!

ક્યારેક આસ પાસ છું હું !
તો ક્યારેક બહુ ખાસ છું હું !

લડી લ્યો તો જંગ છું હું !
પુરી લ્યો તો રંગ છું હું !!

ક્યારેક ઘણી તંગ છું હું !
તો ક્યારેક તારી સંગ છું હું !!

સમજો તો એક વિચાર છું હું !
માનો તો સાચો યાર છું હું !!

સ્વપ્ન માનો તો સાકાર છું હું !
ઈશ્વરે આપેલો ઉપહાર છું હું !!

Read More

बहुत जुदा है औरों से
मेरे दर्द की कहानी

जख्म का कोई निशां नहीं
और दर्द की कोई इंतहा नहीं।..

तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी,
समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी।

फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में,
कि मुश्किलें जो आज हैं, शायद कल नहीं होंगी।।

Read More

એક ને વળાવું ત્યાં
બીજી દરવાજે ઊભી હોય છે,
આ ઈચ્છાઓ પણ ઘણી
અપલખણી હોય છે..!!

सुना है उसके मुँह से फूल गिरते हैं
अगर ऐसी बात है तो चलो बात करते है ।

શિખર
અને
સિંહાસન
પર
વ્યક્તિ
હંમેશા
એકલો

રહે
છે.

શબ્દો ને આજ મૌન પાળી લેવા દે,
હૈયે થી હૈયા ને વાત કરી લેવા દે.