સ્થૂળ શરીર ની શું માયા રાખવી? એ તો એક દિવસ વિલીન થવાનું છે. પ્રેમ કરો તો પરમેશ્વર ને કરો. જે ત્રણેય કાલ માં સમાન છે. અને હંમેશા તમારી સાથે છે. -તત્વમસિ

માણસ સતત પોતાને એક યા બીજી રીતે વ્યક્ત થવા ઈચ્છા કર્યા કરતો હોય છે.
માણસ ફેલાઈ જવામાં માને છે.

પણ એકબીજા પ્રકારની વ્યક્તિ પણ હોય છે;
અને તે પ્રકારની ચેતના પણ હોય છે.
જે ક્યાંય વ્યક્ત થવા માંગતી હોતી નથી.
તે સર્વ અભિવ્યક્તિઓથી પર હોય છે.

એકમાત્ર ચિંતનશીલ માનવ જ એકાંત ઝંખતો હોય છે.
અને આ એકાંત એટલે વ્યક્ત થવાથી પર થઈ જવું.

આ અવસ્થા જ મૌન છે.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
શ્રી અરવિંદ

Read More

Sunil and Anil loved Anita. They both wanted to marry her.

Anita was confused and consulted an astrologer to find out who is lucky.

The astrologer said: Sunil is lucky. Anil will marry you.
🤣

क्लास खत्म होने पर...
टीचर - कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो...

.
स्टूडेंट - सर आप कौनसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे.....!!!
🤭🤭🤭😂😂🤣🤣

Read More

खयाल रहे हमेशा अपनी गर्ल फ्रेंड (girlfriend) अपने से ज्यादा गोरी नहीं होनी चाहिए,
वर्ना झगड़ा होने पर कालिया, कल्लु, काला कौआ जैसे शब्दों का प्रयोग करके आपको जलील कर सकती है 😡😡😡

Read More

संता – यार कल रात घर देर से पहुँचा,

बेल बजाई पर बीवी ने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला तो पूरी रात सड़क पर गुजार दी

बंता – फिर सुबह बीवी ने दरवाजा खोला की नहीं ?

संता – नहीं यार, सबेरे दारू उतरी तो याद आया कि,

अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है
और चाबी तो जेब में ही थी

Read More

હું ફોટો પડાવવા એકદમ તૈયાર થઈ ને ઉભો રહ્યો હતો. મને થયું કે ઍ હમણાં કહેશે
*smile.. Plz*

પણ ઍ હરામખોરે કીધું

*પેટ અંદર લો.*
😡😡😡😡😡

Read More

रिपेयरिंग वाले ने ₹200 का खर्चा बताया,मुझे ज्यादा लगा तो पूरे मोबाइल को मैंने घर पर ही खोलकर चेक किया,अब 6000 का खर्चा बता रहे है🥺🥺😢

Read More

मै तो सुबह -सुबह जागने के बाद भी 2 घंटा बिस्तर पर पड़ा रहता हु क्योंकी....
😴😴😴
.
सारी रात सोया-सोया थक जाता हूँ ना......
😀😀😀😀😀

Read More

😅😂🌶🌶😅😂
जो जो ब्लॉक करके चली गई उनको मैं बस इतना कहना चाहूँगा
एक बंदरिया के जाने से...वृन्दावन सूना नहीं हो जाता
😂😅🌶🌶😂😅✍

Read More

सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी..

भीड़ इकट्ठी हो गई..बाबाजी भी देखने लगा और चिल्लाया....

कोई लिम्बु सोडा लाओ रे

एक लड़का भगकर 20₹ खर्च करके निम्बु सोडा ले आया.

बाबाजी निम्बु सोडा खुद ही पी गया और बोला.
मेरे तो ऐसे हादसे देख कर जी घबराता है.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝

Read More