Hey, I am on Matrubharti!

पहिल्या पावसाचा गंध ओल्या मातीचा सुगंध त्यात तुझा प्रेम स्पर्श वाटे हवा हवासा..
©किशोर