જીંદગી મેઘ ધનુષ ના સાત રંગો જેવી છે, એક એક ક્ષણ મન ભરી જીવી લેવી છે.......મારી કવિતા ઓ મારો ધબકાર છે...હું એ પુસ્તક છું જેની આંખો બોલ છે...એવી પુસ્તક છું જે વંચાય તો જાય છે, પણ કેટલાક ના સમજ માં નથી આવતી...મારું લખાણ મારું અંગત ઘરેણું છે...મારા લખાણ ની કોપી ના કરવી.

એ તો સંવેદનાઓ થી છલકાય ગઈ,
જો ને આ લાગણીઓ કેવી તારી ચાહતમાં રંગાય ગઈ!!

ઝાકળમાં થી ખુશ્બુ આવે છે ઓલા મોગરાની,
જો ને આ લાગણીઓ કેવી તારી મોહબ્બતમાં ભીંજાય ગઈ!!

સૂરજ નું કિરણ હસે છે ગુમાનમાં,
જો ને આ ફૂલોની કળીઓ કેવી ભમરાની યાદમાં કરમાય ગઈ!!

Read More

હું જ દપૅણ ને,
હું જ તને અપૅણ,
ક્યારેક મળી આવજે,
થઈને લીલું સગપણ!!!
"હિર"

કિતાબે ઇશ્ક હૈ હમે ઉનસે,
ઓર વો પન્ને પલટ પલટ કર પઢ઼ રહે થે!!

"હિર"

સાથે નથી "તું",
છતાં સાથે જ છીએ,
અહેસાસ છે.

"હિર"

ખાડો કરી થોડી ડાટી દેવાય છે,
સ્મરણો છે એના પર તો જીવી જવાય છે!!!

"હિર"

अल्फाज़ो मैं क्या लिखु में अपने इंतज़ार को "हिर",
ऐ इश्क है बेज़ुबा ख़ामोशी से तुझे ढूंढता रहा!!!

काश तेरे इश्क़ में नीलाम हो जाऊ
अाखरी बोली तुम लगाओ...
तेरे नाम हो जाऊ........... 🌹

💞🌹Happy Valentine's Day 🌹💞

@પ્રેમ નો પાસવર્ડ
kapil

Read More