Hey, I am on Matrubharti!

सौंदर्य मनाच्या स्नेहातून प्रकट होते
जिव्हाळ्याचा ते ज्ञात होते
अस जेव्हा रूप आपण पाहतो
त्याला कशाचीच तोड नसते


-Devesh Kanase

Read More

लोक जेव्हा शिव्या देतील
तेव्हा त्यांना कुत्रीच्या आईवणी मारा

VIP

-Devesh Kanase