ગુંચવાય છે જિંદગી, ત્યારે જ, સમજાય છે જિંદગી !!k d patel 8177 instagram follow fast

ચૂંટણી બે ચરણોમાં યોજાશે,

પ્રથમ તેઓ તમારા ચરણોમાં હશે,👏😃
પછી તમે તેના ચરણોમાં હશો...!🤣😭😃

જીંદગી ની સવાર રોજ નવી શરતો લઇ ને આવે છે,
અને સાંજ કઈક અનુભવ દઈ ને જાય છે !!
💐🌸🙏શુભ સવાર🙏🌸💐

વર્ષો સુધી જતનથી સાચવેલા સંબંધોને,
ક્ષણવારમાં વેરવિખેર કરી નાખતું વાવાઝોડું એટલે ગુસ્સો !!
💐🌻🌹સુપ્રભાત🌹🌻💐

Read More

ક્યારેક તમારા એ ખરાબ સમયનો પણ આભાર માનજો,
કેમ કે એણે જ તમને મુશ્કેલીઓ સામે લડતા શીખવ્યું છે !!
💐🌻🌹શુભ સવાર🌹🌻💐

Read More

આનંદ વેચાતો કે વસિયતમાં નથી મળતો,
એને ખુદ વાવીને પળેપળ લણવાનો હોય !!
💐🌹💐સુપ્રભાત💐🌹💐

~ - શુભ સવાર

ક્યારેક સમય મળે તો સંબંધોનું પુસ્તક જોઈ લેજો સાહેબ,
કેમ કે બધા સંબંધોમાં એક દોસ્તી જ લાજવાબ છે !!
🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹

Read More