સંબંધો માં ક્યાં એહસાસ હોય છે,એહસાસ તો લાગણીઓ ને હોય છે.

બહાર ભલે મોસમ બદલાતી રહે બારેમાસ,
મારા અંદર તારી યાદો ની વસંત છવાયેલી રહે છે બારેમાસ.
જીના❤️
#વસંત

હજી તો પા પા પગલી ભરી છે પ્રેમ માં ને કહે છે થાકી ગયા,
તો મંઝિલ સુધી પોહચવામાં એમના સથવારા ની આસ કેટલી?

જીના❤️
#પગલા

Read More

જેનો પ્રારંભ છે, તેનો અંત છે,જેનો અંત છે,તેનો પ્રારંભ છે,આ કુદરત નો ખેલ છે.
જીના❤️
#પ્રારંભ

નીંદર માં એમ જ કોઈ સપનું સજાવી લઉં છું,
તું બનું રાજા ,રાની ખુદ ને બનાવી લઉં છું.
જીના❤️
#રાની

ગુણવત્તા તમારી પોતાની એવી રાખજો ,સામે વાળી વ્યક્તિ તમારા પર આંખો બંધ કરી વિશ્વાસ મૂકી શકે.
જીના❤️
#ગુણવત્તા

Read More

આ દુનિયા એવા અટપટા સવાલો ની જાળ માં ફસાયેલી છે,
કે એમાં બધું ધૂંધળું દેખાય છે,
સાલું ખબર જ નથી પડતી દુનિયા અટપટી થઈ છે કે માણસો.

જીના ❤️
#સવાલ

Read More

સવાલો થી ભરેલી આ ઝીંદગી ,જવાબ શોધવા માં જ ગુજરી જશે એવું લાગે છે .
જીના❤️
#સવાલ

ખાનગી રાખેલી લાગણીઓ અકબંધ હતી હૃદય માં ,
તમને જોયા વર્ષો પછી અશ્રુઓ નાં રૂપ માં વહી નીકળી .
જીના❤️
#ખાનગી

નિષ્ક્રિયતા ને સક્રિયતા બંને માણસ નાં સ્વભાવ પર આધારિત છે .
જીના❤️

લાગણી નાં દરવાજા ત્યારે જ ખુલે દિલ થી જ્યારે પાસવર્ડ સાચો હોય.
જીના❤️
#paasword