વાંચન મને ખુબ જ ગમે છે. અને બાકી બચેલા સમયમાં હું મારા આજુબાજુ બનેલી ઘટનાને વાર્તારૂપે કવિતા રૂપે લખું છું.

बहोत दर्द से गुज़रे मंजिल पर हम की,
कभी सोचा ये भी न था की ऐसे भी मिलेगी कभी मंज़िल हमें!!
दर्शना

આ હૃદયમાં વસી તું મારી દરેક ધડકનો જાણે છે...
છતાં જાણી જોઈ તું કેમ અંજાન બને છે ??
દર્શના

"સમંદરની લહેરો આ રેતને ભીંજવીને જાય છે.
શીતળ લહેરાતો વાયરો આ મનને સ્પર્શી જાય છે.
ના પહોંચીએ મંજિલે જો આ શમણાં છૂટી જાય છે.
આંખોમાં વિખરાયેલાં શમણાં હદય બાળી જાય છે."
દર્શના

Read More

લખવું ઘણું બધું હોય છે, છતાં થોડું રહી જાય છે. વાર્તામાં એક ફકરો બાદ થતાં બીજો નવો ફકરો ઉમેરાય છે. આમ જ અસલી વાર્તા બદલાઈ જાય છે...
દર્શના

Read More

"મૃત્યુ પછી પણ જીવંત કર્મોનું ભાથું રહ્યું, જન્મોજન્મનું સ્મરણીય રહસ્ય આ ગૂઢ રહ્યું." દર્શના

વ્યથાને શબ્દોમાં કહેવું હવે ગમતું નથી અહીં,
ઉપાય મળતો નથી હવે કેમ ગમતું નથી મને!

આ દર્દોનો શક્ય નથી કોઈ ઈલાજ અહીં,
છતાં મૌન રહેવું પડે હવે ગમતું નથી મને!

આપી શકું છું વળતો જવાબ હું પણ અહીં,
પણ, તારા જેવું થવું હવે ગમતું નથી મને!

પ્રેમનાં નામે રમતો રમે સૌ કોઈ અહીં,
મળે જો બેવડો ખિલાડી તો કેમ ગમતું નથી તને?

લાગણીઓની માયાજાળ રચે હર કોઈ અહીં,
ને, સબંધોને છેતરે તો હવે ગમતું નથી મને!

કહે તો ચાલ  ચાલીએ બંને સરખી અહીં,
હું જીતુ દાવ ત્યારે કેમ ગમતું નથી તને?

નિભાવે આ દર્શ દરેક સબંધ પ્રેમથી અહીં,
કોઈ સબંધોની પોલિટિકસ કરે ત્યારે ગમતું નથી મને!

દર્શના

Read More

ના કહેવાનું કહેવાય જાય અને જે કહેવું હોય તે ભીંતર જ રહી જાય...
આમજ ઘણા સબંધો માં ગેરસમજ થાય...
પછી હું ના હકારમાં સબંધોનો અંત થાય...
દર્શના

Read More

પતંગ જો આકાશને પામવા ઊંચી ઉડાન ભરી શકે અને કપાય તો ફરીથી ઉડાન ભરે. એવી જ રીતે
જિંદગીમાં પણ જયારે કોઈ કાર્ય કરતા અટકી જવાય તો ફરીથી એ કાર્ય માટે એક પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ... દર્શના જરી.

Read More

કિંમતી સબંધોની પતંગોને જાળવી રાખું છું.
જ્યાં કાપવાની વાત આવે ત્યાં હું ઢીલ રાખું છું.
સબંધોની પતંગ ફાટે તો પ્રેમની ગુંદર પટ્ટી રાખું છું.
પતંગની જેમ સાંધી હું સબંધોનું મુલ્ય જાળવું છું.
દર્શના

Read More

સમય પળ વારમાં વહી જાય છે.
અને રહી જાય છે ફ્કત યાદો....
દર્શના