Study: B.Sc.B.Ed. Occupation: *Secondary Teacher.(Maths Science)Matruchhaya Kanya Vidhyalay. *News Reader,Aakashvani Bhuj(Kutch) Vividh samajik sanstha sathe jodai nana paye abhiyano chalavi Lok jagruti no prayatn.. Hobby: Reading, Writing.

  • 180
  • 500
  • (15)
  • 742
  • 564
  • (15)
  • 700
  • (13)
  • 514
  • 668
  • 362
  • (14)
  • 480
  • 354