અત્યારે સમગ્ર વિશ્વનો જો કોઈ એક જ દુશ્મન હોય તો તે પ્રદુષણ છે. આ પ્રદુષણ અને તેના દ્વારા થતું નુકસાન અને તેને અટકાવવા માટે અને લોકોને જાગૃત કરવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આપ સૌ ને જોડવા વિનંતી છે. આજે આપણે જાગૃત નહીં થઈએ તો તેનું પરિણામ આપણી પેઢીએ ભોગવવું પડશે. મિત્રો તમને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ i am environment માં જોડાવા નિમંત્રણ આપું છું https://t.me/joinchat/AAAAAFWsXkDVXu35Uz0kFg

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JBpQCedOgqTHsjFnkCwx3s

famous animal tiktok video part-1 જોવા માટે

https://youtu.be/gGNyF2eRJJo

famous animal tiktok video

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JBpQCedOgqTHsjFnkCwx3s

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JBpQCedOgqTHsjFnkCwx3s

ઓસ્ટ્રેલિયા મા લાગેલી આગ નું સ્વરૂપ જુઓ

join us on whatsup i am environment

https://chat.whatsapp.com/JBpQCedOgqTHsjFnkCwx3s

join us on telegram channel i am environment

https://t.me/joinchat/AAAAAFWsXkDVXu35Uz0kFg

Read More
epost thumb

https://youtu.be/sJoUBECigZ0

પ્રાણીઓ પર પ્લાસ્ટિક ની અસર જુઓ

માતૃભારતી એપ પરના તમામ ભાઈઓ તથા બહેનો ને i am environment પરિવાર તરફથી happy new year

https://youtu.be/sJoUBECigZ0


પ્લાસ્ટીક ની પ્રાણીઓ પર અસર