શબ્દ ચલાવે બાણ ને શબ્દ જ રૂઝાવે જખમ.

कमजोर होता चला है ताल्लुक दिल से दिल का,
अल्फ़ाज़ से खेलने में मसरूफ़ होने लगे है लोग।

સુશોભન શબ્દોનું રહેવા દે તું આગમન ટાણે,
લાગણીઓને લગીર મઠારી દે તું સંવેદનાઓથી...


#સુશોભન

इन्सान सब को बेवकूफ बना सकता है, अपने ज़मीर को कदापि नहीं।

#बेवकूफ

यूं ही नहि पहुंचता सरहद-ए-इश्क़ तक कोई,
पार करनी होती है बेवकूफी की हदें सारी।

#बेवकूफ

Needy is not only who cannot meet their needs, but are those also who have abundant needs.


#Needy

આજે તમારી જરૂરિયાતોને મંદ નહિ કરો તો શક્ય છે કે આવતીકાલે તમે જરૂરિયાતમંદ બની જાઓ.

#જરૂરિયાતમંદ

કોઈની આલોચના કરવામાં જો વાણીનો સંયમ દાખવવામાં ન આવે તો આપણી સમાલોચના થઈ જતી હોય છે.

જો પાલન કરીએ તો શબ્દ સર્વસ્વ છે, અન્યથા અક્ષરો સિવાય કંઈ નથી.

અર્થ સૌ સમેટી લીધા અમે પ્રણયના એકરારમાં,
વિસ્તરવા દે તું જ હવે તારા પ્રેમના પરિમાણોને..!

#જોવા માટે ક્લિક કરો

Read More

Luckily people hardly rely on luck, unless they sure to lose the game.


#Luck