વ્યાખ્યા ખુદની શું કરુ શબ્દો જો સાર્થક બને. — परिभाषा ख़ुदकी क्या करूँ, शब्द जो प्रमाण होत. New in writing but writing from my Heart ❤️ એમજ દિલથી Kindly refrain to copy my quotes.

डान्स , म्यूज़िक ओर पार्टियाँ ,
शोरोंगुल में छुपी है सिसकियाँ ।।
तोहफ़े से प्यार न जताओ जानम ,
दिल में रोज़ चुभती है तनहाइयाँ ।।

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી )
#એમજદિલથી

Read More

ए ज़िंदगी अंजाम दे कश्मकश का
कोई तो पैग़ाम दे नयी सुबह का
काँटे ही काँटे मिले है मुझे चमनमें
कोई तो अहसास दे मुलायम फूल सा

- Hiren Bhatt(© એમજદિલથી )
#એમજદિલથી

Read More

चहेरे पे सजाके मुस्कुराहट
अब खुदसे ही कितनी बग़ावत
खुदका दीदार करे क्यू हरदम
जब आइना बतलाए हक़ीक़त

- Hiren Bhatt(©એમજદિલથી)
#એમજદિલથી

Read More

मेरी रचना पढ़े
#એમજદિલથી

Read my thoughts at
#એમજદિલથી

मेरी रचना 👇 पढ़े
#એમજદિલથી

मेरी रचना
#એમજદિલથી

मेरी रचना
#એમજદિલથી