પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. કનૈયાલાલ મુનશીજી અને ખાસ કરીને તેમની રચના ગુજરાતનો નાથ મારા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહી છે. હેલ્યુસિનેશન નામની મારી નવલિકા પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત પણ થઈ છે. મારી ૪ નવલિકાઓને દિવ્ય ભાસ્કરના રસરંગ કૉલમમાં સ્થાન મળ્યું છે.મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017586 udavatherat93@gmail.com

  • 164
  • 634
  • 1.2k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 1.5k
  • 3.6k
  • (17)
  • 2.2k
  • (18)
  • 2.4k
  • (17)
  • 2.7k