હરિ...

હરિ...

@harita...

(42)

1

560

2.3k

About You

....

મને મારામાં આજ તારી સુગંધ આવી,
હવે જાણ્યું આજ ખરી વસંત આવી.!
😍🤗😝

અઢળક આપ્યુ તેં ગીતા જ્ઞાન,
તો પણ ના આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન !!

उनको पीला नी है मुझे अपनें हाथो की चाय,
तो क्या मुझे बोर्नविटा को करने पड़ेगा गुड बाय.!?
😛😣🤔

#માનસિક

कैसी भी आए जीवन में अवस्था,
तू रखना मानसिक स्वस्थता ☺️

#વિમાન

નથી કોડ મને તારી સાથે વિમાનમાં ઉડવાના,
છે આશા મુજને કે તારામાં વિહંગ બની ઉડી શકું.

#અહિંસા

જે ગાંધીજીએ આઝાદી અપવવાં અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો,
એમના ફોટાથી ખિસ્સા ભરવા આજકાલ લોકો હિંસા કરતા પણ અચકાતા નથી.


©હરિતા ભટ્ટ

Read More

#महात्मा

मैं कोई महात्मा नहीं हूं जो तुझे मनाने के लिए सत्याग्रह करूंगी,
गर तू न समझा मेरी बात तो सीधा महाभारत करूंगी

😜🤣

Read More

#ज्योतिष

ज्योतिष सिर्फ़ आपके भविष्य को पढ़ सकता है,
लेकिन अच्छे कर्म से आप खुद अपना भविष्य लिख सकते है.

Radhe... Radhe..😊

Read More

#પીળો
પીળો રંગ ચડ્યો છે પીઠીથી, જોને પ્રીતનો,
જગની નિરાળી પવિત્ર એવી લગ્નની રીતનો.