મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

*समुद्र सा विश्वास मिले तो*
*कुछ बुंदो को क्या रोना,*

*मन का सयंम बना रहे तो*
*क्या चाँदी क्या सोना..*

Ek lift kaafi hai, aadmi ko pehchanneme. Superb message

*मिठास रिश्तों कि बढाए तो कोई बात बने...*

*मिठाईयाँ तो हर साल मीठी ही बनती है....!!*

🤣🤣🤣

*દેશ ના વડાપ્રધાન ને કચરો વીણવામાં શરમ નથી તો તમને ધૂંળજાળા કરાવતા શુ ઘા વાગે છે......*


*એવું કહીને પરાણે માળીયે ચડાવરાવે બોલો.* .🙄

Read More