મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

*કાતિલ ઠંડી થી બચવું હોય તો.,*
ગુજરાતી કહેવત.,

*"ઝેરનું મારણ ઝેર"*
અને
*"લોઢું લોઢાને કાપે" મુજબ.,*
🤪
🙏
*શરીરે "બરફ" ચોળવો.!*

Read More