મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

*🌹हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है लेकिन हमारा शक पहाड़ खड़ा कर सकता है।🌹*

🙏🏻🙏सुप्रभात🙏🏻🙏 _~SBk0~_🤗

Read More

आज कल लोग Last seen तक छुपा लेते है दिल कया खाक दिखाऐंगे!

---
‘गमों‘ में मिला कर.. ‘खुशी‘ के रंग

आओ.. जीने की.. कुछ ‘अदाकारी‘ करें

अभी तू ना सही तेरी यादे है
दिन मेरा बस युही गुजर जाता है।