લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

तुम सुनो तो बताऊं वो जज्बात क्या थे,
जो किसीने ना सुने, हमारे वो दर्द क्या थे

कोशिश तो बहुत की थी हमने,
उनके करीब रहेने की,मगर

जो करते रहे उनसे दूर हमे ,
वो हालात क्या थे।

Read More