Hey, I am reading on Matrubharti!

આપણો ખરાબ સમય ચાલતો હોય,
ત્યારે જ સાચા સંબંધોની પરખ થાય છે !!

"સાથ" અને "હાથ" ખભા પર "બોજ" નથી હોતા,
પણ "અફસોસ" કે આવા લોકો જીવનમાં "રોજ" નથી હોતા !!

royal attitued

friends

જય દશામાં

☺️

કચ્છી માડું

shital

most welcome

આવેલ બાળકો નું સુવિચાર આપી સ્વાગત