માઈક્રો ફિક્શન સંગ્રહ - 1

by Krishna Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

મુખોટું (-૧ )સુનિતા બેન આજ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે પર ચાર થી પાંચ કાર્યક્રમમાં નારી સ્વતંત્રતા, અને સ્ત્રી સ્વાભિમાન પર ખુબ મોટાં મોટાં ભાષણ આપીને, લગભગ આઠ નાં ટકોરે થાકીને પોતાનાં ઘરે આવે છે, ને ઘરે ભોજન તૈયાર ન મળતાં ...Read More