निशब्द ... by Beenaa Patel in Gujarati Short Stories PDF

નિશબ્દ...

by Beenaa Patel in Gujarati Short Stories

ના વાત કોઈ નવી નથી. એ જ ભરોસો તુટવો, એ જ લાગણી ઓ નો ખેલ રમાયી જવો. પણ જેની પણ સાથે થાય એને જે દુઃખ થાય છે જે તૂટી જાય છે એને જ ખબર પડે છે કે પૂરી જિંદગી ...Read More