એન્ટોન ચેખવ - 3 - કમજોર -નિર્બળ

by Tanu Kadri Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

હાલમાં જ મેં બાળકોની શિક્ષિકા યુલિયા વસીલ્યેવનાને મારી ઓફીસમાં બોલાવી. મારે એમની સાથે પગારનો હિસાબ કરવો હતો. મેં એમને કહ્યું આવો , આવો .. બેસો તમારે પૈસાની જરૂર હશે પરતું તમે એટલા અંત:મુખી છો કે જરૂર હોવા છતાં પણ ...Read More