Cyanide - 1 by Abhay Bapat in Marathi Detective stories PDF

सा य ना ई ड - (भाग १)

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Detective stories

माझी रहस्य कथा सायनाइडक्रमशः प्रसिध्द करत आहे.यातील सर्व प्रसंग घटना भूमिका पात्रे काल्पनिक असून त्याचा अन्य कोणत्याही भाषेतील कोणत्याही कथेशी तसेच वास्तवातील भूमिका पात्रे प्रसंग याच्याशी संबंध नाही.सायनाईड सायनाईड प्रकरण १गुंगीत असलेली ती मुलगी कोचावर पहुडली होती,तिचा डावा ...Read More