ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૪

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કાવ્યા કંકણ ટેકરી પાસે બેસીને વિચારવા લાગી.હવે શું કરીશ. કેવી રીતે ગુફા માં જઈશ, અહી તો અંદર જવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી. નિસાસો નાખીને આકાશ તરફ મીટ માંડી. જાણે કે ભગવાન આવીને કાવ્યા ને રસ્તો બતાવશે.થોડી વાર બેસીને ફરી ...Read More