Victims - 15 by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes PDF

बळी - १५

by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes

बळी १५ सकाळी उठल्यापासून केदारचं चित्त था-यावर नव्हतं.प्रमिलाबेननी त्याला हाक मारली; तीसुद्धा त्याला ऐकू गेली नाही. "रजनी! आज तुझं लक्ष कुठे आहे? किती हाका मारल्या --- तुला ऐकू गेल्या नाहीत! " त्यांनी केदारला विचारलं. ...Read More