વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨... - ભાગ-11

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨ભાગ-11કુશ-કિનારા,કાયના,પ્રોફેસર મેમ અને પ્રિન્સીપાલ સર બહાર આવ્યાં. તે કેબિનની બહાર રેલિંગ પાસે આવીને ઊભા રહ્યા. ગેટ પાસે મોટું ટોળું જમા થયેલું હતું, ગેટ પાસે બે બાઇક નીચે પડેલ હતા અને એક છોકરો નીચે પડેલો ...Read More


-->