વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨... - ભાગ-10

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

ગોઠણ સુધીના ઓફ શોલ્ડર ડ્રેસમાં કાયના હવે રીલેક્ષ ફીલ કરી રહી હતી.સીટ પુશબેક કરીને માથું સીટ પર ટેકાવીને તે ખુબ જ રીલેક્ષ ફીલ કરી રહી હતી અને કારમાં વાગી રહેલું હળવું રોમેન્ટિક સંગીતે કાયનાનો પુરા દિવસનો થાક ઉતારી ...Read More