વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨ - ભાગ-8

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

બધાં દોડીને નીચે આવી ગયાં પર સૌથી ખરાબ હાલત તો કુશ અને કિનારાની હતી.કુશ કિનારાના રૂમમાં હતો.બધાં નીચે ઉતરી ગયાં.કુશ ફરીથી બારીની બહાર પાતળી પારી પર ચાલીને પોતાના રૂમમાં ગયો અને પછી નીચે આવ્યો. નીચે આવેલા બધાની ...Read More