વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨... - ભાગ-4

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વોન્ટેડ લવ.....સાચા લવની શોધ. પાર્ટ-૨ searching true love..ભાગ-4 કુશ શહેરથી દુર આવેલા તે ગાર્ડનમાં ત્યાં પહોંચ્યો જે જગ્યાએ એક સુંદર સ્ત્રી ગુસ્સામાં બેસેલી હતી.કુશને આવતા જોઇને તેણે પોતાની વોચમાં જોયુ. "આઇ એમ સોરી,હું લેઇટ છું.મને ખબર છે પણ હું ...Read More