સૂર્યોદય - એક નવી શરૂઆત... - ભાગ :- ૨૪ 

by Rohit Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

ભાગ :- ૨૪આપણે ત્રેવીસમાં ભાગમાં જોયું કે સૃષ્ટિ શ્યામને મળવા બોલાવે છે અને ત્યાં શ્યામ, સાર્થક અને સૃષ્ટિ વચ્ચે ખુબજ ગમગીન બનેલા વાતાવરણમાં વાતચીત થાય છે. બધાજ પોતપોતાની વાત સાચી છે એ કહેવા, પૂરતો પ્રયત્ન કરે છે. હવે જોઈએ ...Read More