મેલું પછેડું - ભાગ ૨૨

by Shital Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

પરબત અચાનક સામે આવતા અંદર થી થોડી ડરેલી હેલી એ પરબત સામે ડયૉ વિના વાત કરી .તેને ખબર પડી ગઈ કે ત્રણ-ચાર દિવસથી જે દબાયેલો પગરવ તેની પાછળ આવતો હતો તે પરબત હતો. ...Read More