SMASHAN by Vishal Patil VIP in Marathi Short Stories PDF

स्मशान

by Vishal Patil VIP in Marathi Short Stories

स्मशान - आठवणींचा बाजारतसा काही विशिष्ट मुहूर्त नसतो आठवणी यायचा परंतु रात्र आणि आठवण या सख्या एकमेकींच्या. आयुष्याच्या प्रवासात आठवणी किंवा भूतकाळ या गोष्टी म्हणजे एक प्रकारची शिदोरीच असं आमचा प्रेमा सांगतो. रात्र जसजशी बहरत जाते तसतसं आठवणींचं जाळं ...Read More