संत नामदेव महाराज .....आध्याय दुसरा by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

संत नामदेव महाराज .....आध्याय दुसरा

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

नामदेव जीकी मुख बानी म्हणून प्रसिध्द असलेली संत नामदेव महाराज यांची हिंदी भाषेतील ६ १ पदे शेखन्च्य ग्रंथ सहीबात आंतरभूत आहेत त्यातील 3पदे विवशीत अन्य कवींची आहेत. असे एक मत आहे .संत नामदेव महाराज यांची हिंदी वर मराठी छाप ...Read More