Rajiv aani aanita - 2 by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

राजीव आणी आनीता भाग २.......

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

अनीता स्वतःहून राजीव च्या आयुषात येईल असा विचार पण केला नव्हता राजीव ने .राजीव कॉलेजे मधे असल्यापासून सयलीच्य प्रेमात होता .अगदी लग्न ही करायचा निर्णय राजीव आणी सायली ने घेतला होता .पण एक दिवस सायली नीघुन गेली राजीव च्या ...Read More