rajiv aani anita by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

राजीव आणी अनिता .....

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

राजीव आणी अनिता एकमेकाला खूप दिवसांन पासून ओळखत होते . पूढे राजीव आणी अनिता यांची मैत्री जाली .ते एकमेकांचे खूप चांगले मित्र जाले प्रत्येक सुख दुःख मनातले एक्मेकन्ल सांगू लागले .पुढे uराजीव आणी अनिता त्यांच्या या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात ...Read More