કાવ્યસેતુ -7

by Setu Matrubharti Verified in Gujarati Poems

ભોલી વિદાય ના આંસુ હતા મારી આંખમાં ને, એના ડુસકા હતા તારા હૃદયમાં, એ ભોલી સુરત ભુલાતી નથી હજી, આપણે ઋણાનુબંધ એવું તે ચૂકવ્યું, હું કશું કહું ન છતાંય તને, ને તું સાંભળી લે ...Read More