કાવ્યસેતુ - 6

by Setu in Gujarati Poems

રીયલ ઇન્ડિયા આ શું થઇ રહ્યું છે? દેશવ્યાપી નિરાશાના સૂરો, કોઈ પેંશન ને લઇ ને આક્રોશ ઓકે, કોઈ અનામતની માંગણી ની રેલી યોજે, તો વળી એનો વિરોધપક્ષ હોબાળો કરે, ક્યાંય શાંતિ નથી,ને ક્યાંય સંતોષ નથી, લોકસભા હોય કે ...Read More